Đảng bộ  

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII; Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


      Hội nghị được nghe đồng chí Báo cáo viên Phạm Văn Khuyến, Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh quán triệt về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

     Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khuyến cũng đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

      Cũng tại Hội nghị đại biểu được nghe hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/09/1969 – 02/09/2019)

     Kết thúc Hội nghị đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

Đồng chí Báo cáo viên Phạm Văn Khuyến, Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh

trình bày tại Hội nghị

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Doawnload file đính kèm  


Tin liên quan
Bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019
Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT - TW chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Đại hội các Chi bộ Nhiệm kỳ 2017 – 2020
Hội Cựu chiến binh Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên Đại hội lần thứ III Nhiệm kỳ 2017 – 2022
Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên
Buổi nhập học thứ hai của các em học sinh K34
Buổi nhập học đầu tiên của các em học sinh K34
Xem tất cả
Liên kết website
 
Hotline: 02153 811 955
EMAIL: Trungtamthnn.cdb@gmail.com
 
  Hôm nay: 444
  Hôm qua: 997
  Tuần này: 4,187
  Tuần trước: 7,551
  Tháng này: 197,601
  Tháng trước:
  Tất cả: 5,605,168