Đảng bộ  

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


      Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp đảng viên, viên chức, người lao động toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; tạo sự tin tưởng, đồng thuận, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

       Hội nghị đã được nghe Đồng chí Báo cáo viên Đặng Xuân Vịnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và Đồng chí Nguyễn Duy Chinh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên quán triệt đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong Nhà trường Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - Xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

     Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành các nội dung đề ra theo Kế hoạch.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

Đồng chí Báo cáo viên Đặng Xuân Vịnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

quán triệt các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Đồng chí Báo cáo viên Nguyễn Duy Chinh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

truyền đạt đến Hội nghị “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025;

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”

 

 

Quang cảnh buổi học tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doawnload file đính kèm  


Tin liên quan
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở Nhiệm kỳ 2020 – 2022
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Lễ kết nạp đảng viên
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Lễ Kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú vào Đảng
Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng; tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII; Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Video giới thiệu về trường
Xem tất cả
Liên kết website
 
Hotline: 02153 811 955
EMAIL: Trungtamthnn.cdb@gmail.com
 
  Hôm nay: 1,228
  Hôm qua: 854
  Tuần này: 4,961
  Tuần trước: 9,516
  Tháng này: 959,116
  Tháng trước: 588,687
  Tất cả: 6,215,250