PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN
CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP, BỒI DƯỜNG THƯỜNG XUYÊN


            Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới (lưu ý nhập tiếng Việt có dấu). Trước khi đăng ký, xin tham khảo kỹ thông tin tuyển sinh trên Website hoặc liên hệ hotline 02153 810 193

     *Bắt buộc
Đăng ký thông tin xét tuyển Cao Đẳng, Trung Cấp, Sơ Cấp, Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng ký thông tin xét tuyển Thạc Sỹ, Đại Học hệ vừa làm - vừa học
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. THÔNG TIN XÉT TUYỂN
 
 
 

            Lưu ý: Nhà trường sẽ căn cứ vào những thông tin trong phiếu đăng ký tuyển sinh trực tuyến của học sinh để xét tuyển và gửi giấy báo nhập học cho học sinh theo đường bưu điện nếu học sinh trúng tuyển. Khi nhập học yêu cầu học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định. Nếu những thông tin trong phiếu đăng ký trực tuyến đúng với hồ sơ gốc, học sinh sẽ được nhập học.