PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN
CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP, BỒI DƯỜNG THƯỜNG XUYÊN


            Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới (lưu ý nhập tiếng Việt có dấu). Trước khi đăng ký, xin tham khảo kỹ thông tin tuyển sinh trên Website hoặc liên hệ hotline 02153 810 193

     *Bắt buộc
Đăng ký thông tin xét tuyển Cao Đẳng, Trung Cấp, Sơ Cấp, Bồi dưỡng thường xuyên
Đăng ký thông tin xét tuyển Thạc Sỹ, Đại Học hệ vừa làm - vừa học
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN