HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN KẾT LUẬN SỐ 28-KL/TW, NGÀY 21/02/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Đăng ngày 31 - 10 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 201-KH/ĐU ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, sáng ngày 31/10/2022 Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Chử Thị Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Trần Bá Uẩn – Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Chử Thị Hải – Bí thư Đảng ủy quán triệt, tuyên truyền các mục tiêu và 06 nhiệm vụ giải pháp trong Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Một số hình ảnh Hội nghị

Đ/c Chử Thị Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023(26/11/2022 10:26 CH)

HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI, MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP(23/11/2022 4:21 CH)

GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM(20/11/2022 4:21 CH)

Tuyên dương nhà giáo tiêu biểu của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên(18/11/2022 11:55 CH)

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN KẾT LUẬN SỐ 28-KL/TW, NGÀY 21/02/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ...(31/10/2022 10:51 CH)

°
2776 người đang online