HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Đăng ngày 10 - 09 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 175-KH/ĐU ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, ngày 09/9/2022 Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, , học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

     Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động và đảng viên là học sinh, sinh viên trong toàn Trường.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Duy Chinh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên triển khai, quán triệt những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Một số hình ảnh Hội nghị

Đ/c Nguyễn Duy Chinh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên báo cáo tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023(26/11/2022 10:26 CH)

HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI, MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP(23/11/2022 4:21 CH)

GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM(20/11/2022 4:21 CH)

Tuyên dương nhà giáo tiêu biểu của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên(18/11/2022 11:55 CH)

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN KẾT LUẬN SỐ 28-KL/TW, NGÀY 21/02/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ...(31/10/2022 10:51 CH)

°
712 người đang online