• Thực hiện Kế hoạch số 658/KH-CĐKTKT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tổ chức “Xét duyệt tên và nội dung để tài khoa học công nghệ, năm học 2022 – 2023”.

1 
°
2637 người đang online