Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 23/05/2022
Trích yếu Công văn số 352/ĐNBG-CĐKTKT ngày 20/05/2022 V/v cung cấp báo giá một số thiết bị, hàng hóa phục vụ đào tạo năm 2022
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản VB Công khai
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°
708 người đang online