Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 06/05/2022
Trích yếu Quyết định số 118/QĐ-CĐKTKT Về việc chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp của học sinh Hoàng Thị Thu Hiền
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản VB Công khai
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°
601 người đang online