Quyết định về việc công bố công khai dự toán kinh phí để thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-CP ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ