TT TT pháp luật  
  Nội dung cần tìm :  
   
 

Luật số 53/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019

 

Số: 415/BC - CĐKTKT, Kết quả thăm dò ý kiến học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp và người sử dụng lao động về chất lượng giáo dục đào tạo của Trường Năm học 2018 - 2019

 

Số: 71/2016/NĐ-CP

 

Luật số: 93/2015/QH13

 

Luật số: 30/2018/QH14 - Luật đặc xá

 

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

 

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

 

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP

 

Luật phòng chống tham nhũng

 

Nghị quyết số: 21/NQ-CP Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

 

Công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng

 

Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 3/1/2014 của Ban chấp hành Trưng ương chỉ thị của Bộ chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản

 

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

 

Thông tư số 331/2016 ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017

 

Nghị định số 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

 

Nghị định số 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

 

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

Nghị định 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

 

THÔNG TƯ SỐ 23/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

 

Thông tư 32/2016/TT-BYT Quy định việc chi trả các chi phí thực tế của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

 

Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2016/NĐ-CP NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ

 

Nghị định 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

 

Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

 

Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

 

Tờ trình số 4145 về việc nâng cao chất lượng thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Quyết định số 32 ngày 8 tháng 8 năm 2016 ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình

 

Thông tư liên tịch số 20 ngày 22 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội

 

100 câu hỏi - đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

 

Thông tư số 46/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

 

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 

Quy chế Văn hóa công sở

 

Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT

 

Thông tư số 44 -2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thông tư số 46 - 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Video giới thiệu về trường
Xem tất cả
Liên kết website
 
Hotline: 02153 811 955
EMAIL: Trungtamthnn.cdb@gmail.com
 
  Hôm nay: 1,104
  Hôm qua: 854
  Tuần này: 4,837
  Tuần trước: 9,516
  Tháng này: 958,992
  Tháng trước: 588,687
  Tất cả: 6,215,126