Tuyển sinh  
Thông báo tuyển sinh Lớp liên thông từ Trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Số 81: CĐKTKT /ĐT
V/v đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ thạc sỹ, Đại học hình thức VLVH
Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp ngành Chăn nuôi - Thú y hình thức đào tạo VLVH, năm 2018
Thông báo phối hợp tuyển sinh Trình độ thạc sỹ, năm 2018
Thông báo tuyển sinh lớp Đại học ngành luật - Năm 2018
Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp ngành Chăn nuôi - Thú y hình thức đào tạo VLVH, năm 2018
Số: 391/CĐKTKT-ĐT V/v Đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2017
Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác liên kết đào tạo TCCN hình thức VLVH giai đoạn 2012 – 2017
Số: 278/CĐKTKT - ĐT "V\v Đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH, năm 2017"
DANH SÁCH CÁC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 - ĐỢT XÉT TUYỂN: BỔ SUNG ĐỢT 1
2
Xem tất cả
Liên kết website
 
Hotline: 02153 811 955
EMAIL: Trungtamthnn.cdb@gmail.com
 
  Hôm nay: 436
  Hôm qua: 939
  Tuần này: 436
  Tuần trước: 4,702
  Tháng này: 430,978
  Tháng trước: 501,330
  Tất cả: 4,443,671