Chi tiết văn bản  
  Nội dung cần tìm :  
   

Văn bản khác

 

Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

 

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về hòa giải thương mại

 

Số: 360/KH - CĐKTKT triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

 

Kế hoạch thi hoạch luật tín ngưỡng tôn giáo

 

luật tín ngưỡng tôn giáo

 

Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Biểu tổng hợp

 

Chất lượng đào tạo thực tế

 

Công khai chất lượng đào tạo

 

Công khai cơ sở vật chất

 

Công khai đội ngũ nhà giáo

 

Công khai tài chính

 

Công khai Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp năm 2018

 

Công khai Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng năm 2018

 

Công khai Chương trình đào tạo trình độ trung cấp năm 2018

 

Công khai Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng năm 2017

 

Công khai Chương trình đào tạo trình độ trung cấp năm 2017

 

Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng năm 2017

 

Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp năm 2017

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2018

 

Quyết định về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo, ngành nghề trọng điểm

 

Chuong trình đào tạo thường xuyên nghề: kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ bệnh cho lợn

 

Chuong trình đào tạo thường xuyên nghề kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ bệnh cho gia cầm

 

Chuong trình đào tạo thường xuyên nghề chăn nuôi, phòng trừ bệnh cho dê

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho trâu, bò

 

Chuong trình đào tạo thường xuyên nghề thú y viên xã, thôn, bản

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề kỹ thuật nuôi gà đồi

 

Chuong trình đào tạo thường xuyên kỹ thuật trồng - Quản lý dịch hại trên cây lúa

 

Chuong trình đào tạo thường xuyên nghề: kỹ thuật trồng, quản lý dịch hại trên cây lúa

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Kỹ thuật trồng và chế biến nấm

 

chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Kỹ thuật sản xuất và bảo quản, chế biến cây dược liệu

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề sản xuất kinh doanh cây trồng giống lâm nghiệp

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Kỹ thuật trồng và khai thác rừng

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Kỹ thuật nuôi ong lấy mật

 

Công khai Chương trình đào tạo thường xuyên năm 2018

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Trung cấp, cao đẳng)

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

 

Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2018

 

Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp năm 2018

 

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (17/4/2017)

 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo thường xuyên (2018)

 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp (2018)

 

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp hình thức đào tạo chính quy

 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề kỹ thuật xây dựng

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề hướng dẫn viên du lịch

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề thuyết minh hướng dẫn viên du lịch

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề kế toán trang trại/hợp tác xã

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề tổ chức điều hành sự kiện thôn bản

 

Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Kỹ năng hòa giải ở cơ sở

 

Phụ lục chương trình môn học đào tạo

 

Chương trình đào tạo thường xuyên trợ giúp pháp lý

 

Phụ lục chương trình môn học đào tạo

 

Chương trình đào tạo ngành: chăn nuôi

 

Chương trình đào tạo ngành: Dịch vụ pháp lý

 

Chương trình đào tạo ngành: Kế toán

 

Chương trình đào tạo ngành: Khoa học cây trồng

 

Chương trình đào tạo ngành: Lâm nghiệp

 

Chương trình đào tạo ngành: Quản lý đất đai

 

Chương trình đào tạo ngành: Tài chính - Ngân hàng

 

Chương trình đào tạo sơ cấp kỹ thuật xây dựng

 

Chương trình đào tạo sơ cấp kỹ thuật rau an toàn

 

Chương trình đào tạo sơ cấp kế toán tin học

 

Chương trình đào tạo sơ cấp kế toán vật tư

 

Chương trình đào tạo nghề kế toán xây dựng

 

Chương trình đào tạo sơ cấp kế toán hành chính sự nghiệp

 

Chương trình đào tạo sơ cấp kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội

 

Chương trình đào tạo sơ cấp kế toán trang trại, hợp tác xã

 

Chương trình đào tạo sơ cấp kế toán doanh nghiệp

 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm trình độ cao đẳng, trung cấp hình thức đào tạo chính quy

 

Quyết định Về việc ban hành Chương trình đào tạo thường xuyên

 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo nghề sơ cấp

 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp hình thức đào tạo chính quy

 

Quyết định về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp và Cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên năm học 2018 - 2019, Ngành: Kế toán (CĐ); Kế toán doanh nghiệp (TC)

 

Biểu công khai mức thu học phí và mức học phí miễn, giảm năm học 2018 - 2019

 

Chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên

 

Công khai thông tin cơ sở hạ tầng của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, Năm học: 2018 - 2019

 

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo: Năm học 2018 - 2019

 

Danh mục thiết bị đào tạo kèm theo thông báo công khai cơ sở vật chất

 

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, năm học 2018 - 2019

 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp và cao đẳng của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2019

 

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

 

Thông báo công khai chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy năm học 2018 - 2019

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN, NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Tổng hợp thăm dò ý kiến người học về HĐGD KI-2018 - 2019

 
Xem tất cả
Liên kết website
 
Hotline: 02153 811 955
EMAIL: Trungtamthnn.cdb@gmail.com
 
  Hôm nay: 9,874
  Hôm qua: 9,514
  Tuần này: 22,170
  Tuần trước: 77,299
  Tháng này: 680,617
  Tháng trước: 499,119
  Tất cả: 4,998,666