Chi tiết văn bản  
  Nội dung cần tìm :  
   

Văn bản khác

 

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, Năm học 2013- 2014

 

Kế hoạch thực hiện ba công khai năm học 2013-2014

 

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 11 chuyên ngành trình độ TCCN hệ chính quy

 

Báo cáo thực hiện ba công khai năm học 2012-2013

 

Báo cáo ba công khai năm học 2013 - 2014

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên năm học 2014-2015

 

Bảng tổng hợp công khai năm học 2014-2015

 

Công khai chất lượng đào tạo năm học 2014-2015

 

Công khai chất lượng đào tạo ngành Chăn nuôi năm học 2014-2015

 

Công khai chất lượng đào tạo ngành kế toán năm học 2014-2015

 

Công khai chất lượng đào tạo ngành Khoa học cây trồng năm học 2014-2015

 

Công khai chất lượng đào tạo ngành Tài chính ngân hàng năm học 2014-2015

 

Công khai cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015

 

Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2014 - 2015

 

Công khai tài chính năm học 2015 - 2016

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo Cán bộ quản lý va Nhân viên năm học 2015 - 2016

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2015 - 2016

 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2015 - 2016

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2015 - 2016

 

Biểu tổng hợp năm học 2016 - 2017

 

Công khai cam kết chất lượng giáo dục Năm học 2016-2017

 

Công khai chất lượng giáo dục thực tế Năm học 2016 -2017

 

Công khai cơ sở vật chất Năm học 2016 - 2017

 

Công khai đội ngũ Năm học 2016 - 2017

 

Công khai tài chính Năm học 2016 - 2017

 

Lịch học vụ 2016 - 2017

 

Kế hoạch đào tạo TCCN 2016 - 2017

 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo cao đẳng hình thức chính quy theo học chế tín chỉ

 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo TCCN hình thức chính quy

 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo TCCN hình thức vừa làm vừa học

 

Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

 

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về hòa giải thương mại

 

Số: 360/KH - CĐKTKT triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

 

Kế hoạch thi hoạch luật tín ngưỡng tôn giáo

 

luật tín ngưỡng tôn giáo

 

Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

 

Biểu tổng hợp

 

Chất lượng đào tạo thực tế

 

Công khai chất lượng đào tạo

 

Công khai cơ sở vật chất

 

Công khai đội ngũ nhà giáo

 

Công khai tài chính

 
Xem tất cả
Liên kết website
 
Hotline: 02153 811 955
EMAIL: Trungtamthnn.cdb@gmail.com
 
  Hôm nay: 244
  Hôm qua: 440
  Tuần này: 684
  Tuần trước: 4,757
  Tháng này: 832,200
  Tháng trước: 478,078
  Tất cả: 4,376,884